Välkommen till FL Shipping

Vi är ett privatägt och fristående speditionsföretag som huvudsakligen ombesörjer transporter av skogsprodukter, t ex export av sågade trävaror och pappersmassa, samt import av kemikalier till pappersindustrin.

Vi har även mångårig erfarenhet av att importera och exportera nöjesbåtar.

Företaget ligger i Stenungsund, fyra mil norr om Göteborg.
 
Kontor FL Shipping, Stenungsund
Vårt ”mobila” kontor - hitflyttat i ett stycke från vår tidigare adress.