Smått & Gott

Kreditvärdighet AAA 2014
Kreditvärdighet-AAA-logo med länk till SoliditetVårt företag har Trippel-A, den högsta kredit­ratingen i Soli­di­tets vär­derings­system. Denna uppgift är dags­färsk, informa­tionen upp­dateras dag­ligen via Soli­di­tets data­bas.

Kreditvärdighet AAA 2012-2013
Högsta Kreditratingen i Soliditets värderingssystem för 2012-2013.


Kreditvärdighet AAA 2007-2008
Högsta Kreditratingen i Soliditets värderingssystem för 2007-2008.

Diplom kreditvärdighet AAA.