Om oss

Vi, Ann-Marie Fahlén Selander och Thord Lyr­strand, startade FL Shipping AB 1996. Vi hade då arbetat med spedition och logistik under många år. Dess­utom hade vi jobbat till­sammans på några företag och visste att vårt samarbete fungerade bra. Där­för satsade vi på en gemen­sam utmaning.

Det juri­diska namnet på bolaget är Fahlén & Lyr­strand Shipping AB. Vi är i dag­släget sex an­ställda.

Frakt­om­sätt­ningen under bok­slutsåret 1205 – 1304 var 136 Mkr och före­taget han­terade ca 20.000 teus under året.

 

Personal FL Shipping.
Ann-Marie och Thord.