Projekt

2008-2009
Ericsson Racing Team / Volvo Ocean Race
 
2005-2006
Ericsson Racing Team / Volvo Ocean Race
 
2001-2002
Team SEB / Volvo Ocean Race
   
1997-1998
Swedish Match / Whit­bread Round the World Race
   
Vi har haft för­månen att få arbeta med logi­sti­ken för svenska syndikat under seglings­tävling­arna Whitbread Round the World Race och Volvo Ocean Race vid fyra till­fällen. Vår upp­gift har varit att ombe­sörja transport och logistik för respektive team så att all utrust­ning funnits på plats just in time. Detta har ibland inne­burit stora och spänn­ande utmaningar.

Vid stop-overs i Sverige 2009 (Marstrand, Stock­holm), arbetade vi som svensk agent för Wil­hemsen gällan­de alla syndikat som deltog i täv­ling­en.
 

En av Ericssons b├ątar vid starten i Marstrand.
Starten i Marstrand 2009.