Referenser

Några av våra kunder är:

Bergkvist-Insjön Trävaru KB
   
AB Trätälja
   
Södra Timber AB
   
Moelven-gruppen
   
Vida Wood AB
   
JABO Wood Products AB
   
Sellukem AB
 
Timmerpaket i container.